Disclaimer Centraal Wonen Alphen

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website van Centraal Wonen Alphen. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Privacy verklaring

Deze website houdt statistieken bij van het aantal bezoekers, waar zij vandaan komen, de websites waar zij van afkomstig zijn, via welke provider men toegang heeft tot het internet en welke technologie er gebruikt wordt. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Centraal Wonen Alphen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij Centraal Wonen Alphen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Centraal Wonen Alphen. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Centraal Wonen Alphen.


Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat mogelijk links naar websites welke worden beheerd door derden. Centraal Wonen Alphen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


Terug naar Welkom

Disclaimer